Regulamin Bezpłatnej Dostawy

Aktualizacja z dnia 10.01.2017 r.
Bezpłatnie dostarczamy nasze towary wyłącznie na terenie Polski.
Dotyczy to następujących towarów: Oświetlenie, CeramikaMeble z kolekcji Muszyna.

Towary te zostaną dostarczone bezpłatnie jeżeli wartość ich zakupu przekroczy sumę 250 zł. Termin bezpłatnego dowozu zakupionych towarów ustalany będzie indywidualnie z każdym Klientem.

Oświetlenie i Ceramika dostarczane będą przesyłką kurierską, zgodnie z regulaminami DHL. Transport Mebli z kolekcji Muszyna mieć będzie charakter bezpośredni, bez przeładunków, co jest podstawowym warunkiem dowiezienia mebli bez uszkodzeń.

Transport mebli i ewentualnie inne usługi z tym transportem związane wykonywane będą przez zewnętrzną (przez nas polecaną i zaufaną) Firmę Transportową.

W dniu poprzedzającym dostawę mebli skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem potwierdzenia godziny dostawy. Bezpośredni telefoniczny kontakt ze strony kierowcy, w dniu dostawy, ułatwi ostateczne doprecyzowanie godziny dostawy.

Nie wnosimy mebli do mieszkania, a rozładunek mebla z samochodu prawdopodobnie będzie wymagał pomocy z Państwa strony…

Ewentualne wnoszenie mebli do mieszkania, rozpakowanie itp. można zamówić w koszyku w polu “Uwagi do zamówienia”.

Wnoszenie mebla/mebli jest osobną, płatną usługą do której musimy się wcześniej przygotować, tzn. zapewnić drugą osobę z naszej strony, która pomoże kierowcy wnieść większy mebel. Usługę tą prosimy uzgodnić już podczas zamawiania mebla, lub najpóźniej 5 dni przed dowozem mebli. Cena za wnoszenie zależy od gabarytów mebla, oraz od skali trudności przy ich wnoszeniu, ew. braku windy w kilkupiętrowym budynku etc…
Samodzielne wniesienie niewielkiego mebla przez kierowcę, lub jego pomoc przy wniesieniu średniej wielkości mebla kosztuje 50 zł. Wnoszenie dużego mebla, wymagającego obecności 2 transportowców kosztuje od 100 do 190 zł. Koszt wnoszenia kilku mebli nie przekracza na ogół 250 zł.

Wnoszenie mebli może nie być możliwe w niektórych miejscowościach, zwłaszcza gdy mebel będzie dużych rozmiarów, a kierowca nie będzie miał pomocnika.
Z tego powodu możliwość wnoszenia dużych mebli wymaga w każdym przypadku wcześniejszego potwierdzenia z naszej strony.

Rozpakowywanie mebli, ich ustawianie oraz usuwanie opakowań można zlecić podczas składania zamówienia lub uzgodnić z kierowcą podczas rozładunku.
Kosztuje to zazwyczaj od 30 zł, za pojedyńczy mebel, do maksymalnie 100 zł za kilka dużych mebli – szczegóły do ustalenia z kierowcą.

Wszystkie Usługi na które się Państwo zdecydujecie, płatne będą w gotówce, na miejscu, bezpośrednio po wykonaniu usługi, na rzecz Firmy Transportowej i do rąk kierowcy/przedstawiciela Firmy Transportowej.

Podane ceny wnoszenia i rozpakowywania są cenami netto. Paragon lub na życzenie fakturę Vat wystawi Firma Transportowa, która jest aktywnym płatnikiem Vat.

Boutique Pierrot.